Obrót nieruchomościami dawniej

Początki obrotu nieruchomościami i swoiste sytuacja na rynku nieruchomości poza tym społeczne podejście do elementu nieruchomości i postrzeganie nieruchomości oraz jej ważność.Wraz z biegiem lat złożoności wyzwań na rynku nieruchomości spowodowała bezpośredni wpływ na rozwój instytucji rynkowych.

Należy zwrócić uwagę na okres międzywojenny. Rynek nieruchomości jest wtedy szczególny oraz specyficzny. Jeśli chcemy mówić o przełomowym momencie dla powstania rynku nieruchomości w Polsce to lata międzywojenne należy uznać właśnie za przełomowe. Rynek nieruchomości w okresie międzywojennym cechował się już swoistym uregulowaniem. Zaczęła istnieć większa swoboda w obrocie nieruchomościami